top of page

Routeaanduiding:

De routes kunnen gelopen worden aan de hand van de beschrijving, maar worden onderweg ook aangegeven door middel van gekleurde bordjes: rood 10 km,    blauw 5 km,   groen 3 km.

Dagelijks worden de routen online gezet om te kunnen downloaden

Laatste dag verkleed:

De laatste wandeldag mag iedereen verkleed komen, in groepsverband of individueel. Thema bedenken jullie zelf, wij als organisatie zijn altijd weer blij verrast door de originaliteit.

Na afloop van het defilé wordt bekend gemaakt welke groep er het mooist en origineelst uit ziet en vindt de prijsuitreiking plaats op het sportpark.

En als iedere groep herkenbaar is door een vlag of iets dergelijks die wordt meegedragen tijdens de laatste wandeldag dan kunnen ook de toeschouwers hun eigen favoriet kiezen.

Herinnering:

Alle weekdeelnemers ontvangen een mooie medaille. De scholen kunnen de enveloppen met de medailles voor de start op donderdag ophalen, zodat alle deelnemers het defilé met de welverdiende medaille op zak kunnen lopen. De scholen zorgen zelf voor de verdeling van deze medailles. Kleinere groepen en individuele lopers ontvangen de medaille bij ons kraampje op het grasveld van Profit Gym

Defilé:

Wij verzamelen ons allemaal op de laatste wandeldag, donderdag bij Profit Gym. We streven ernaar om daar uiterlijk om 20.00 uur met het defilé te starten. Om daarna gezamenlijk onder begeleiding van de muziekkorpsen naar het atletiekveld te gaan. Individuele lopers en kleine groepen kunnen op eigen gelegenheid aansluiten op elke willekeurige plaats in het defilé. Voor scholen hebben wij een opstelling gemaakt. Deze opstelling varieert elk jaar zodat elke school beurtelings vooraan, middenin of achteraan loopt.

Veiligheid/ Wettelijke aansprakelijkheid:

Als deelnemer van de avondwandel4daagse houdt u zich aan de voorschriften. Daarbij denken we met name aan de aanwijzingen die door onze verkeersregelaars en de politie worden gegeven. U loopt voor uw eigen risico. Bij een oversteek of gevaarlijke verkeerssituatie, vragen wij u zelf ook alert te zijn op uw eigen veiligheid en die van uw medewandelaars. 

Zorg ervoor dat je aan de kant van de openbare weg loopt en geef het verkeer ook de gelegenheid om jou veilig te passeren. De wettelijke verkeersregels zijn van toepassing, houd je hier dus aan, ook voor je eigen veiligheid. Op drukke oversteekplaatsen hebben wij verkeersregelaars staan. Luister goed naar de instructies en geef ze ook eens een woord van dank voor hun vrijwillige inzet.

bottom of page